• Punch, Double Coronas

Punch, Double Coronas

CHF404.25
Packaging
Quantity

Box code:
UGO MAR 19
Length: 19.4 cm
Diameter: 1.94 cm

Punch

Data sheet

Module
Double Corona