Punch, Double Coronas

CHF577.50
Packaging
Quantity

Box code:
ABO SEP 19 (1)
OER NOV 19 (1)
OER JUL 20 (2)
Length: 19.4 cm
Diameter: 1.94 cm

Punch
1423

Data sheet

Module
Double Corona